» Od plana do stana » Porezi

Porez na prenos apsolutnih prava

4.33333333333||9
01 / 06 / 2011.   10 : 09
Porez na prenos apsolutnih prava

Porez na prenos apsolutnih prava iznosi 2,5% od procenjene vrednosti nekretnine od strane nadležne Republičke uprave javnih prihoda – poreskog odeljenja opštine gde se nekretnina nalazi. Zakonska obaveza plaćanja ovog poreza pada na teret Prodavca, ali je višegodišnja praksa da porez na prenos apsolutnih prava plaća Kupac u ime Prodavca. Razlog tome je apsolutna zaštita Kupca i sigurnost da će porez biti plaćen, jer se vlasništvo Kupca nad nekretninom ne može uknjižiti u nadležni registar nepokretnosti bez dokaza o plaćenom porezu, iako postoji dokaz da je isplaćena kupoprodajna cena Prodavcu.

Koje uslove morate da ispunite da biste bili oslobođeni od plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava?

Porez na prenos apsolutnih prava se ne plaća ukoliko Kupac kupuje prvi stan u vlasništvu  i ukoliko površina tog stana iznosi do 40kvm plus do 15kvm po svakom članu domaćinstva. Kupac mora biti punoletno fizičko lice, državljanin Republike Srbije sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije. Pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava može se ostvariti samo na osnovu Ugovora o kupoprodaji prvog stana overenog posle 08. jula 2007. godine. Pri tom uslov je da Kupac od 01. jula 2006. godine do dana overe Ugovora o kupoprodaji kojim se stiče prvi stan, nije imao u svojini, odnosno susvojini, stan na teritoriji Republike Srbije.

Član porodice ili domaćinstva mora da ima isto prebivalište kao kupac prvog stana i da od 01. jula 2006. godine do dana overe Ugovora o kupoprodaji kojim se stiče prvi stan, nije imao u svojini, odnosno susvojini, stan na teritoriji Republike Srbije.

Pošalji komentar: 


Ime*:
E-mail*:
Sajt:
Komentar*:    
Copyright © 2011 Nekretnine Info | Powered by Mineka Acilim CMS